Przeżywana dziś piąta niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w okres rozpamiętywania Męki Pańskiej. Starajmy się przeżyć ten czas w większym skupieniu, wygospodarowując chwile w ciągu dnia, rano i wieczorem na choćby krótkie rozważanie męki Pańskiej czy to czytając jej opis w Ewangeliach, czy też rozważając codziennie jedną stację Drogi Krzyżowej.

W obecnej sytuacji nasz kontakt jest mocno ograniczony, dlatego chcę podzielić się z Wami kilkoma informacjami. W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Bardzo proszę, aby na Msze święte przychodziły te osoby, które zamawiały na dany dzień intencję i przypominam, że tych osób może być maksymalnie pięć. Sprawujemy Msze święte jednocześnie w kościele parafialnym i zabytkowym, toteż każdy ma możliwość modlić się w swojej złożonej intencji. Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Transmitujemy życie parafialne z kościoła całodobowo. Zostańcie w domach i wykorzystajcie ten czas na stworzenie klimatu kościoła domowego w waszych miejscach zamieszkania. Pięknie nam to pokazuje dzisiejsza Ewangelia, kiedy to Anioł przychodzi do domu Maryi, a ona pokornie przyjmuje wolę Bożą.

Ciężkie to chwile i czas, ale musimy z pokorą przyjmować wszelkie decyzje i dbać o zdrowie i życie nas wszystkich. Pamiętajcie, że jesteśmy do Waszej dyspozycji o każdej porze. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej – spowiedzi, proszę o telefoniczny kontakt - +48 536 677 242. Spowiedź jest nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Nie będziemy spowiadać w czasie Mszy świętej, ale będziemy dostępni po wcześniejszym umówieniu na konkretną godzinę. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wierni w grupie nie większej niż 5 osób. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).

Ograniczono także obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem pięciorga wiernych odprawimy w dzień pogrzebu, a następne wyznaczymy Msze święte za zmarłego po ustaniu stanu epidemii.

Odwołujemy również wszelkie adoracje Najświętszego Sakramentu. Jednak kościół pozostaje otwarty do indywidualnej modlitwy. Niestety nasze biuro jest nieczynne do odwołania, ale pracujemy, a więc wszelkie sprawy z zamawianiem intencji, administracją jest możliwy poprzez telefoniczny kontakt - +48 536 677 242. Ofiary można przesyłać na numer konta parafialnego -  Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 45 8324 0001 0000 1821 2000 0010

Ten czas jak już wspomniałem jest trudny dla nas wszystkich, i aby Kościół mógł wypełniać swoją misję - niezbędne jest finansowe wsparcie swojej parafii przez każdego. Mamy rozpoczęte wiele projektów, także teraz zakończono witraż w kościele parafialnym. Przygotujemy się do stworzenia ławek w kościele zabytkowym. Obecne koszty funkcjonowania parafii mogą być nawet wyższe, gdyż doszły do nich wydatki związane z prowadzeniem transmisji Mszy św. czy innych nabożeństw. Gdybyście chcieli wesprzeć naszą parafię, to można dokonywać wpłat na numer konta parafialnego. Jest on dostępny na naszej stronie parafialnej.

W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz Wam za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich parafian, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.

Osoby, które dzisiaj uczestniczą we Mszy świętej radiowej lub telewizyjnej, są zdrowe, w stanie łaski uświęcającej i pragną przyjąć komunię świętą – będzie taka możliwość w kościele parafialnym oraz w kościele zabytkowym bezpośrednio po Gorzkich Żalach od godz. 15:45 do 16.00 oraz od 18:45 do 19:00.

Z uwagi na bezpieczeństwo, serdecznie prosimy osoby przystępujące do Komunii świętej na klęcząco i na stojąco o zachowanie odległości od siebie przynajmniej 1,5 metra.

Droga Krzyżowa w kościele parafialnym:

- o godz. 16.00 dla dzieci; po nabożeństwie Msza święta o godz. 16:30;

- o godz. 17:30 dla dorosłych w łączności ze Mszą świętą o godz. 18.00;

- o godz. 19:30; potem Msza święta;

-  w Łyśniewie o godz. 16:00, potem Msza święta.

W niedziele rozpamiętujemy Mękę Pańską podczas GORZKICH ŻALI z kazaniem pasyjnym:

w naszej świątyni w niedzielę o godz. 15.00, w Łyśniewie przed Mszą św. o godz. 10:00.

W tym tygodniu  przypadają dni eucharystyczne:

•             I czwartek - modlimy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

•             I piątek – po Mszy św. o godz. 8.00 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.

Nowych chorych z poza listy pierwszopiątkowej prosimy zgłaszać pod nr telefonu +48 536 677 242. UWAGA!!! Jeżeli w domu chorego przebywa ktoś z zagranicy bądź

w kwarantannie, prosimy o kontakt telefoniczny.

•             I sobota – godz.20:00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Osoby, które wróciły z za granicy proszone są o pozostanie w domu w celu odbycia dwutygodniowej kwarantanny, aby nie narażać innych osób na zarażenie. W przypadku złego samopoczucia zgłaszać problem telefonicznie do stacji SANEPiDu lub Ośrodka Zdrowia. Z naszej parafialnej rodziny odeszła do wieczności  śp. Zofia Mielewczyk, l. 85,  zam. w Sierakowicach przy ul. Wybickiego.  Rodzina zmarłej dziękuje za wszelkie wyrazy współczucia, udział w modlitwie różańcowej i Mszy św. pogrzebowej.  Dobry Jezu…

Zapraszamy do nabywania dobrej lektury – na czytelników czekają: Pielgrzym, Mały Pielgrzym, Gość Niedzielny oraz nasz tygodnik parafialny Tydzień u świętego Marcina.