Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życie i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Z wdzięcznością więc stańmy przed ołtarzem, gdzie mocą Ducha Świętego sprawujemy ofiarę Chrystusa i Kościoła oraz otrzymujemy dary potrzebne do życia chrześcijańskiego. Prośmy Boga, by mocą Ducha Świętego oczyścił nasze sumienia, abyśmy mogli z należytym usposobieniem przyjąć dary Boże płynące z tej Mszy św.

Prosimy o przestrzeganie panujących środków bezpieczeństwa. W kościele może przebywać 1 osoba na 10 m2, przystępując do komunii prosimy zachować odległość 2 metrów między sobą. A także gorąco apelujemy, aby siadać w wyznaczonym miejscu białą kartką, nie tworząc tłuku w ławce, lecz zachowując miedzy sobą 2 metrowe odległości. W niedzielę prosimy wybierać dodatkowe msze święte, a nawet wieczorne, gdzie jest mniej ludzi. Kiedy podczas Mszy świętej w kościele są już zajęte miejsca w ławkach, można w 2 metrowych odległościach  zając miejsca na placach przed kościołami.

Msze święte niedzielne sprawujemy w następującym porządku: w sobotę – o godz. 17:00, 18:00, w niedzielę: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 19:00 oraz 20:00.

Dzisiaj nominalnie przypada 34 rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza Tadeusza Knuta, a więc jutro we wspomnienie 100 r. urodzin św. Jana Pawła II zapraszamy na Mszę świętą o godz. 17.00 w intencji ks. Proboszcza.

Natomiast o godz. 20.00 zapraszamy na Mszę świętą przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, jako dziękczynna za pontyfikat. Na tej Mszy świętej zostaną pobłogosławione białe róże, które będzie można ofiarować św. Janowi Pawłowi II w swojej intencji, albo zanieść choremu lub na grób zmarłego. 

W sobotę, 23 maja o godz. 9.00 do 14.00 VIII Akcja poboru krwi – dar na stulecie urodzin Jana Pawła II – 100 litrów krwi.

Przeżywamy w czwartek dzień odpustu parafialnego ku czci św. Jana Nepomucena. Sumie odpustowej o godz. 18:00 będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ks. dr Jacek Sosnowski. Celebra rozpocznie się o godz. 17:30 w kościele zabytkowym modlitwą i uroczystą procesją z kościoła zabytkowego do kościoła parafialnego. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i Gości.

Biuro Parafialne będzie czynne od poniedziałku do piątku po Mszy świętej o godz. 8.00 i godz. 18.00.

Od poniedziałku do środy zapraszamy serdecznie na adorację w intencji o uproszenie deszczu i ustanie pandemii po Mszy świętej o godz. 18:00 zakończoną wspólnym różańcem o godzinie 20:30, natomiast w piątek po Mszy świętej o godz. 19:00. W czwartek zapraszamy wszystkie grupy parafialne na wspólną modlitwę i odpust ku czci św. Jana Nepomucena.

Nabożeństwo majowe w kościele w dni powszednie o godz. 18.00. Natomiast w czwartek nabożeństwo majowe będzie w kościele zabytkowym o godz. 17.30.

Termin  bierzmowania został przesunięty przez Biskupa Diecezjalnego na jesień. Niestety nie znamy jeszcze konkretnej daty.

SŁOWO   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

Z    OKAZJI   ŚWIĘCEŃ   KAPŁAŃSKICH

 

Umiłowani Siostry i Bracia, Kochani Kapłani!

Przed nami uroczystość święceń, która jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszej diecezjalnej wspólnoty, radującej się z nowych kapłanów.  W tym roku, w sobotę 23 maja o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie, udzielę święceń prezbiteratu dziewięciu diakonom, których Pan powołał z Waszych rodzin i parafii, gdzie przyszli kapłani dojrzewali do decyzji oddania się na służbę Bogu.

Dziękuję zatem rodzinom oraz wspólnotom parafialnym za stworzenie atmosfery wiary, pomagającej w odkrywaniu powołania. Słowa wdzięczności za trud formacji składam również Księdzu Rektorowi, Moderatorom, Profesorom i Ojcom Duchownym naszego Pelplińskiego Seminarium.

Zachęcam wszystkich wiernych naszej diecezji, zwłaszcza starszych, chorych i cierpiących do otoczenia modlitewną troską przyszłych kapłanów, szczególnie w ostatnich dniach przygotowań do święceń.

Ze względu na obowiązujące przepisy państwowe, udział w Mszy Świętej z udzieleniem sakramentu święceń mogą wziąć tylko osoby, które otrzymały imienne zaproszenie. Wszystkich pozostałych zachęcam do łączności z nami za pośrednictwem transmisji internetowej na stronie diecezjalnej oraz Radia Głos.

Przy tej okazji, szczególne słowa pragnę skierować również do ludzi młodych, którzy rozważają w swoim sercu pójście za Chrystusem, aby głosić Ewangelię współczesnemu światu. Zapraszam Was - Młodzi Przyjaciele - do pozytywnej odpowiedzi na wezwanie Pana i wybranie drogi powołania. Nie lękajcie się oddać życia Jezusowi, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem.

Zatroskanym o powołania kapłańskie oraz wszystkim dobrodziejom naszego Pelplińskiego Seminarium z serca błogosławię.

 

+Ryszard Kasyna

 Biskup Pelpliński

K o m u n i k a t

Inicjatywa POMÓŻ SWOJEJ PARAFII

Akcja Katolicka Diecezji Pelplińskiej zachęca wszystkich Członków, Sympatyków, Wiernych Diecezji Pelplińskiej i wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się do akcji „POMÓŻ SWOJEJ PARAFII”. Celem tej inicjatywy jest wspieranie naszych parafii, w tym trudnym dla wszystkich czasie. Przekażmy dar serca na konto parafialne. Nasza taca  - to nasz wkład

w utrzymanie naszego kościoła, wynagrodzenie pracowników parafialnych, opłacenie remontów, opłacenie rachunków i podatków itp. To pomoc potrzebującym, którzy doświadczają pomocy

w naszych parafiach. Pomóżmy swojej parafii. Czyńmy dobro. W imieniu Zarządu DIAK Diecezji Pelplińskiej

 

/-/ Janina Kłosowska

Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej

 

Dziękujemy za wszystkie składane ofiary na utrzymanie naszego kościoła i parafii. Wszelkie ofiary można przelewać na konto parafialne Banku Spółdzielczego w Sierakowicach nr 45 8324 0001 0000 1821 2000 0010, a także do specjalnych skarbonek przy wejściach do kościoła i zakrystii.

Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna uchylił artykuły 35 i 36 „Wskazań dotyczących dyscypliny sakramentów i sakramentaliów w diecezji pelplińskiej w czasie stanu epidemii”, czyli zniósł ograniczenia dotyczące wprowadzania trumny do Kościoła i używania tylko trzeciej formy pogrzebu. W dalszym ciągu obowiązują ograniczenia dotyczące liczby uczestników pogrzebu w kościele i na cmentarzu, wynikające z przepisów państwowych.

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności: śp. Marcin Wolski, lat. 32 zam. w Sierakowicach, przy ul. Wichrowe Wzgórze. Rodzina zmarłego dziękuje za wszelkie gesty współczucia, udział w różańcach i Mszy św. pogrzebowej.  Dobry Jezu...