Apostolstwo Dobrej Śmierci
W parafii wspólnota ta istnieje od Wielkiego Postu 1999r. Celem Apostolstwa jest wyjednywanie przez modlitwę i umartwienia: wytrwania w łasce uświęcającej dla katolików, dobrej i świętej śmierci dla wszystkich, łaskę nawrócenia dla obojętnych religijnie i grzeszników. W każdy pierwszy piątek miesiąca oraz w święta patronalne, takie jak: św. Józefa, Nawiedzenia NMP, Matki Boskiej Bolesnej, św. Michała Archanioła, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Wszystkich Świętych oraz św. Barbary odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu i odprawiana jest msza św. w intencji Apostolstwa. Animatorem jest p. Maria Labuda.

Bractwo Najświętszego Oblicza Jezusa Chrystusa
Bractwo powstało w 2015r. Korzenie powstania grupy parafialnej wiążą się z realizacją przedsięwzięcia powstania mozaiki oblicza Jezusa z Całunu Turyńskiego na głównej ścianie prezbiterium kościoła. Pierwsze nabożeństwo do Najświętszego Oblicza Jezusa Chrystusa odbyło się 4 maja 2015r. przed repliką Całunu przywiezionego z Turynu. Bractwo prężnie się rozwija i skupia 130 członków. Opiekunem bractwa jest ks. Michał Kempa.
Głównym celem Bractwa jest wynagrodzenie Panu Bogu za bluźnierstwa, grzechy własne i całego świata oraz kult Najświętszego Oblicza, realizowany poprzez pokutę, modlitwę i prace apostolskie podejmowane w różnych środowiskach, w zależności od potrzeb Kościoła i społeczeństwa.

Bractwo Trzeźwości
Głównym celem Bractwa jest uwolnienie z nałogu alkoholizmu, modlitwa o trzeźwość narodu i adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji trzeźwości. Opiekunem jest p. Kazimierz Maszke.

Caritas
Caritas posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i cywilnego. Parafialna Caritas była reaktywowana w 2002 r. Działalność organizacji opiera się głównie na organizowaniu zbiórek charytatywnych (pieniędzy, odzieży, i inne kwesty) przeznaczone dla biednych z parafii.
Zarząd Caritasu:
– Piotrowska Władysława, zam. Sierakowice,
– Konkel Aleksandra, zam. Sierakowice,
– Bronk Bernadeta, zam. Sierakowice,
– Zaworska Danuta, Sierakowice,
– Wenta Irena, zam. Sierakowice.

Grupa Modlitewna czcicieli Bożego Miłosierdzia
Grupa w parafii została założona w 2001 r. Członkowie spotykają się w każdy piątek w kościele parafialnym o godz. 15.00, aby odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz odśpiewać dziesiątkę Różańca św. Odprawiają również nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy czwarty piątek miesiąca, a w okresie Wielkiego Postu odprawiają nabożeństwo w każdy piątek. Raz na kwartał zbierają się na spotkania formacyjne i okolicznościowe. Zelatorem Grupy jest Zbigniew Wenta.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Grupa młodzieży postanowiła zostać KSM-em. Spotkanie założycielskie miało miejsce we wrześniu 2016r., podczas Walnego Zebrania KSM wybrano władze oddziału, prezesem została Dagmara Damps, a ks.Proboszcz ustanowił ks. Michała Kempę jego asystentem. Oddział liczy 16 osób. Oficjalnie oddział został erygowany dekretem Bpa Diecezjalnego Ryszarda Kasynę. Oddział KSM-u realizuje plan formujący Stowarzyszenie na spotkaniach, które odbywają się w każdy czwartek o godz. 19-tej. Celem spotkań formacyjnych jest zbliżenie uczestników do Boga i doskonalenie siebie oraz nauka, jak innym w tym pomagać. Spotkania formacyjne dostarczają odpowiedniej wiedzy, uczą modlitwy i kształtują katolickie postawy moralne. Młodzież angażuje się w różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia parafialne. Styczniu br. pomogła zorganizować rekolekcje zimowe KSM Diecezji Pelplińskiej.

Koło Przyjaciół Radia Maryja
Kult do Matki Boskiej Fatimskiej. Czuwania modlitewne i msze św. odbywają sie każdego 13 dnia miesiąca. Członkowie wraz ze sztandarem uczestniczą w procesji Bożego Ciała. Modlą się w intencji Ojczyzny, Kościoła Powszechnego i Diecezjalnego.

Liturgiczna Służba Ołtarza
Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii składa się z kandydatów, ministrantów, lektorów i ceremoniarzy podzielonych na sześć zastępów. Spotkania formacyjne odbywają się co najmniej raz w miesiącu, kandydaci mają swoje spotkania częściej, aby zapoznać się i przyswoić sobie zadania ministranckie. Ceremoniarze są po kursie zorganizowanym przez Diecezjalnego Duszpasterza Ministrantów i Lektorów w Pelplinie. Obecnie kolejny ministrant uczestniczy w kursie. LSO uczestniczy w spotkaniach dekanalnych, rejonowych i diecezjalnych dla Służb Liturgicznych. Co sobotę spotykają się na wspólnym graniu w piłkę nożną na hali sportowej Szkoły Podstawowej ze swoim opiekunem ks. Maciejem Dzwonkowskim.

Oaza Dzieci Bożych
Grupa skupia 22 dzieci. Animatorem grupy jest Jolanta Lejk, a moderatorem ks. Michał Kempa. Celem grupy jest chrześcijańska formacja dzieci w duchu Wspólnoty Światło – Życie. Spotkania grupy odbywają się w każdą sobotę o godz. 14.00 w Domu Katechetycznym.

Odnowa w Duchu Świętym
Wspólnota gromadzi ludzi świeckich w różnym wieku. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym. Członkowie ruchu przyjmują założenie, iż charyzmaty, jakimi są obdarowani służą umacnianiu wiary oraz budowaniu wspólnoty Kościoła. Członkowie spotykają się na wspólnotowej modlitwie w każdy wtorek, po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w Domu Katolickim. Głównym elementem tych spotkań jest modlitwa o charakterze otwartym, na którą składają się stałe elementy, takie jak: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga, modlitwa dziękczynna, słuchanie Słowa Bożego oraz dzielenie się doświadczeniem wiary w codzienności.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. porannej o godz. 8.00 do godz. 20.00 adorowany jest Najświętszy Sakrament. Odnowa organizuje także całonocne adoracje oraz tygodniowe Jerycha Różańcowe podejmowane w różnych intencjach. Wyjeżdżają na rekolekcje wspólnotowe, których tematyka odpowiada aktualnym potrzebom wspólnoty, organizują pielgrzymki, biorą udział w rekolekcjach charyzmatycznych oraz w warsztatach ewangelizacyjnych. Liderem Wspólnoty jest Ewa Krefta.

Róże Różańcowe

W parafii jest 20 Róż Różańcowych, w tym: 13 Róż Kobiet, 5 Róż Mężczyzn i 3 Róże Rodziców modlących się w intencji swoich dzieci. Członkowie Róż spotykają sie na spotkaniach modlitewno-formacyjnych w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Ponadto organizują spotkania opłatkowe oraz wyjeżdżają na autokarową pielgrzymkę do wybranego sanktuarium.

Róże Kobiet:
Róża św. Barbary z Bukowa
Róża św. Weroniki z Karczewka
Róża św. Barbary z Puzdrowa
Róża Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z Paczewa
Róża św. Barbary z Paczewa
Róża św. Moniki z Sierakowic
Róża św. Agnieszki z Sierakowic
Róża Matki Bożej Różańcowej z Sierakowic
Róża św. Jadwigi z Sierakowic
Róża św. Jadwigi Śląskiej z Sierakowic
Róża św. Elżbiety z Sierakowic
Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Sierakowic

Róże Mężczyzn:
Róża św. Jana z Bukowa
Róża św. Józefa z Puzdrowa
Róża św. Józefa z Łyśniewa
Róża św. Józefa z Sierakowic
Róża św. Pawła z Sierakowic

Róże Rodziców:
Róża św. Jana Pawła II
Róża Sługi Bożego ks.Kan.Bernarda Łosińskiego z Sierakowic
Róża św. Ojca Pio z Pietrelciny z Sierakowic

Rycerstwo Niepokalanej
W 2016 r. w naszej parafii zawiązało się Rycerstwo Niepokalanej, której moderatorem z ramienia ks. Proboszcza jest ks. Michał Kempa. Do uroczystego pasowania na rycerza Niepokalanej Maryi przystąpiło 148 osób. Rycerstwo Niepokalanej jest inicjatywą odpowiadającą szczególnej formie pobożności Maryjnej, w którą zaangażowali się nasi parafianie. MI jest potrzebą czasu i odpowiedzią na objawienia Maryjne wzywające do pokuty i nawrócenia. W każdą środę po mszy wieczornej RN spotyka się na wspólnej modlitwie połączonej z rozważaniem konkretnych treści, które są związane z wytycznymi głównego ośrodka MI w Niepokalanowie.

Schola parafialna „Stokrotki”
Schola swoją działalność rozpoczęła w 2000r. Jest amatorskim zespołem wokalno-muzycznym, który w swoich szeregach skupia dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat. Założycielem scholi był ks. Wojciech Korzeniak. Grupę prowadzi Danuta Fiedoruk, a rolę opiekuna duchowego pełni ks.Michał Kempa. Próby scholi odbywają się w Domu Katolickim w każdą sobotę w godzinach 11.00 – 13.00. Scholiści są z Sierakowic, Puzdrowa i Łyśniewa. Schola zajmuje się oprawą muzyczną mszy św. w każdą niedzielę o godz. 11-tej, jest to msza św. dla dzieci. Uświetnia uroczystości i nabożeństwa religijne w naszej parafii, takie jak: rekolekcje wielkopostne dla szkół, Różaniec św. dla dzieci w październiku, procesję Bożego Ciała, czuwania modlitewne z różnych okazji religijnych np. Perygrynacja Krzyża, Dzień Papieski, itp. Ponadto organizuje tematyczne koncerty religijne dla społeczności parafialnej, które odbywają się w naszym kościele parafialnym, np. kolęd, wielkopostny, maryjny. Ponadto schola włącza się w różne inne przedsięwzięcia religijne.

Wspólnota Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
Grupa skupia 20 osób. Celem grupy jest modlitwa do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w każdy czwartek przed Najświętszym Sakramentem w intencji powołań kapłańskich, wszystkich grup i stowarzyszeń działających przy parafii.