Sakrament komunii

EUCHARYSTIA

Słowo „Eucharystia” pochodzi od greckiego słowa eucharistein. Oznacza ono tyle, co „czynić dziękczynienie”.

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła. Główne części Mszy świętej to:
1. Liturgia Słowa: z czytaniami, homilią i modlitwą wstawienniczą
2. Liturgia Eucharystii: na którą składają się przygotowywanie darów, konsekracja i komunia.

Systematyczne uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej pozwala odnaleźć i zachować swoją tożsamość przez zjednoczenie z Chrystusem we wspólnocie parafialnej.

Do przyjęcia I Komunii Świętej należy:
1. Dostarczyć „świadectwo chrztu”
2. Uczestniczyć w katechezie na poziomie klasy III Szkoły Podstawowej, a rodzice na spotkaniach formacyjnych.
3. Zdobyć wiedze konieczną do Sakramentu Pokuty i Eucharystii określoną w „minimum programowym”
4. Uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci o godz. 11.00.