Sakrament małżeństwa w parafii św. Marcina z Tours w Sierakowicach

 

I. Informacja dla osób mieszkających na stałe w parafii św. Marcina:

    1. Świadectwo chrztu i bierzmowania (ważne 3 mies. od daty wystawienia)
    2. Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich i dwóch spowiedzi przedślubnych
    3. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych
    4. Dane świadków: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania
    5. Wdowcy lub wdowy dostarczają kościelne świadectwo zgonu małżonka

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej ok. trzy miesiące przed zarezerwowanym terminem ślubu w celu spisania protokołu przedślubnego. Przynoszą ze sobą świadectwa chrztu i bierzmowania, zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego lub świadectwo wcześniej zawartego ślubu cywilnego oraz świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich. Po spisaniu protokołu spoza naszej parafii otrzymuje pisemną prośbę do swojego proboszcza o wygłoszenie zapowiedzi. Kartki z dwóch spowiedzi przedślubnych narzeczeni dostarczają przed ślubem.

 

II. Informacja dla osób mieszkających na stałe poza parafią św. Marcina:

1.Licencja na ślub w parafii św. Marcina. Narzeczeni zgłaszają się do ks. Proboszcza jednej ze stron wraz z wszystkimi dokumentami w celu spisania protokołu rozmów kanonicznych. Po zakończeniu wszystkich formalności ksiądz proboszcz wystawia LICENCJĘ na ślub w tutejszej parafii, którą należy dostarczyć do naszej kancelarii.

Tylko na podstawie LICENCJI asystujemy przy zawieraniu sakramentu małżeństwa osobom spoza parafii św. Marcina.

2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego na ślub konkordatowy lub zaświadczenie o wcześniejszej zawartym ślubie cywilnym.

3. Dane świadków: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania.