Proboszcz


   Ks. dr Tadeusz Stanisław Knut urodził się 19 sierpnia 1960 r. w Kościerzynie.Po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim zakończone zdaniem egzaminu dojrzałości w 1979 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownym w Pelplinie. Jako diakon (w 1986 r.) obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem ks. bpa Henryka Muszyńskiego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przyjął święcenia kapłańskich (17 maja 1986 r.) z rąk ks. bp. Mariana Przykuckiego. Pracował jako wikariusz w kilku parafiach Diecezji Chełmińskiej, a potem Pelplińskiej: w Nowem nad Wisłą,  Więcborku, Człuchowie. W 1997 r. został proboszczem w Konarzynach koło Kościerzyny, następnie od 2004 r. był proboszczem w Wierzchucinie koło Żarnowca, a od 20 sierpnia 2016 r. jest proboszczem w Sierakowicach koło Kartuz. W pracy duszpasterskiej, oprócz zwyczajnych obowiązków  pełnił też różne dodatkowe funkcje:

w latach 1992-1997 był dekanalnym duszpasterza młodzieży oraz redaktorem pisma wydawanego przez KSM pt. Drogowskazy,w latach 1997-2004 pełnił funkcję duszpasterza rolników,natomiast w latach 2004-2016 był dekanalnym wizytatorem nauczania religii. W 1989 r.rozpoczłął studia biblijno-pastoralne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, które ukończył licencjatem z zakresu teologii biblijno-pastoralnej w 1991 r.Kontynuował studia doktoranckie, które ukończył obroną doktoratu w 2017 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Biblijne opowiadanie o mieście i wieży Babel (Rdz 11,1-9) w interpretacji żydowskich pism z okresu Drugiej Świątyni" napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Marka Parchema.

Ks. Tadeusz Knut jest autorem dwóch książek o charakterze popularno-naukowym:

          - Zarys Dziejów Parafii Konarzyny k. Zblewa, Pelplin: Bernardinum 2003, ss. 240

          - Święta Rozalia z Palermo. Patronka Parafii Wierzchucino, Kraków, Wydawnictwo Rafael, 2016, ss. 96.

czterech artykułów naukowych w punktowanych periodykach, mianowicie:

         - w Collectanea Theologica

         - w Studiach Pelplińskich

         - 2 w Studiach Koszalińsko-Kołobrzeskich,

oraz ponad 60 artykułów o charakterze popularnym w różnych czasopismach religijnych,

            między innymi w Dwutygodniku Diecezji Pelplińskiej „Pielgrzym”.

 


WIKARIUSZE


 ks. Patryk Wysota

 

ks. Daniel Kreft