W tym roku polscy kolędnicy misyjni będą głosić Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela, który przyniósł ludziom orędzie zbawienia oraz prawo miłości i przebaczenia. Przypomną mieszkańcom naszej sierakowickiej parafii, że są „ukochani i posłani”. „Mali misjonarze” poproszą Was również o zaangażowanie w obronę tych „najmniejszych” w Amazonii oraz zwrócą uwagę na potrzebę troski o lasy i przyrodę.

Misyjne Kolędowanie odbędzie się w naszej parafii w dniach 22 grudnia 2019 roku oraz 5 stycznia 2020 roku, w godzinach od 14:00 do 17:00.

Dnia 22 grudnia 2019 odwiedzimy mieszkańców:

I grupa dzieci: ul. Jeziorna

II grupa dzieci: ul. Sychty

III grupa dzieci: ul. Przedszkolna

 

Dnia 5 stycznia 2020 odwiedzimy mieszkańców:

I grupa dzieci: ul. Wybickiego

II grupa dzieci: ul. Legionów

III grupa dzieci: ul. Skłodowskiej