UWAGA! Jest już dostępna transmisja online w zakładce Msza święta na żywo. Przez okres zagrożenia epidemiologicznego w Polsce będziemy transmitować wszystkie Msze święte i nabożeństwa z naszego kościoła 24/7. Dzisiaj Msza święta niedzielna o 16.00, 17.00, 18.00, natomiast jutro o 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 17.30 i 20.00. Zapraszamy bardziej do transmisji niż przebywania w kościele.

Prosimy pozostać jutro w domach, gdyż w kościele może przebywać tylko 50 osób. Takie podjęte środki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, a więc - pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii - są wyrazem miłości bliźniego.

Msze święte będą jutro sprawowane równocześnie w kościele parafialnym i w Zabytkowym kościele drewnianym. Staramy się robić, co możemy, aby udział w niedzielnej Eucharystii był możliwy. Stąd transmisja, Msze święte w dwóch kościołach. Dlatego gorąco prosimy o powstrzymanie wszelkich komentarzy, które są językiem nienawiści i braku szacunku. Doceńcie proszę podjęte środki i dostosujcie się do nich. Czym bardziej zjednoczymy się, to tym szybciej zwyciężymy zagrożenie. Wszystko zależy od nas....