W niedzielę ksiądz proboszcz Tadeusz Knut– obchodzi 34 rocznicę święceń kapłańskich. Msza święta w intencji ks. Proboszcza odbędzie się w poniedziałek (18 maja) o godz. 17.00 w kościele parafialnym.

 

Czcigodny Księże Proboszczu! Drogi Jubilacie!

Minęło 34 lat, gdy wobec Boga, kapłanów i najbliższych wypowiedziałeś słowa :"Oto ja, poślij mnie". Dnia 17 maja 1986 r. z rąk bpa Mariana Przykuckiego przyjąłeś święcenia kapłańskie. Po wielu latach posługi kapłańskiej – od 2016 roku na Twojej drodze znalazły sie Sierakowice, gdzie pełnisz posługę kapłańską.

Pragniemy patrzeć na wszystkie lata Twojej kapłańskiej posługi jako dar kapłańskich dłoni i kapłańskich ust. Dłoni udzielających sakramentów świętych: Chrztu, Sakramentu Pojednania, Komunii Świętej, Sakramentu Małżeństwa i Sakramentu Chorych. Dłoni błogosławiących tylekroć nasze poczynania. Dłoni otwarcie przyjmujących wszystkich w potrzebie. Kapłańskich ust zatroskanych o prawdy Boże w naszych sercach, o naukę religii, o duchowy kształt parafii, o nasz kościół parafialny.

Niech dobry Bóg nadal udziela Ci swego błogosławieństwa i niech pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach.
Niech ześle potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i obdarzy zdrowiem.
Niechaj Matka Najświętsza wstawia się za Tobą u Boga, na dalsze lata Twego kapłańskiego posługiwania.