Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:

 

Utwierdź w nas, Panie, cośmy ślubowali,               

Błogosław wszystkie nasze przyrzeczenia,

Byśmy przymierza z Tobą dotrzymali  

I dostąpili wiecznego zbawienia

 

Twoje zaś, Jezu, najświętsze przykłady

Będą nam jako przewodnika ślady:

Tobie chcemy wierności dochować!

 

Tylko Ty Panie wspomagaj łaskawie

Postanowienia nasze w każdej sprawie,

I za Sobą do Ojca nas poprowadź. Amen

 

Tutaj już niegdyś za nas, o Panie,

Czyniono wiary świętej wyznanie,

Gdy w imię Twoje nas chrzczono

 

Lecz dziś my sami pragniemy szczerze

Odnowić chrzestne z tobą przymierze

Tak, jak nas nauczono

 

 

 

 

 

 

 

FORMUŁA PIERWSZEJ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

 

Przed podejściem do konfesjonału odmów spowiedź powszechną.

Po podejściu do konfesjonału:

DZIECKO: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen.

Następnie przeżegnaj się:

DZIECKO: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Jestem uczniem/uczennicą klasy III.

Pierwszy raz przystępuję do spowiedzi świętej. Obraziłem/ obraziłam Pana Boga następującymi grzechami: …

Wyznaj swoje grzechy. Gdy skończysz, powiedz:

DZIECKO: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, postanawiam poprawę i proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

KAPŁAN:  mówi krótką naukę i gdy zachęca do żalu za grzechy, powiedz: Boże bądź...

DZIECKO: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” (3x)

KAPŁAN:  udziela rozgrzeszenia, na słowa: „… i ja odpuszczam tobie grzechy:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”

DZIECKO:  uczyń znak krzyża i odpowiedz głośno:  Amen.

KAPŁAN: Wysławiajmy Boga, bo jest dobry.

DZIECKO:   Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

KAPŁAN: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

DZIECKO:  Bóg zapłać. Szczęść Boże.