Parafia pw. Św. Marcina z Tours w Sierakowicach
Diecezja Pelplińska

Misje parafialne

Sobota, 03 Wrzesień 2022 r.

Misje parafialne


Drodzy Parafianie

 

             Przyjmijcie serdeczne życzenia, aby czas Misji świętych był dla nas wszystkich czasem powrotu do Boga, czasem łaski i czasem odrodzenia we wierze.

 

Wiele osób w naszej Parafii odwróciło się od Boga przez obojętność religijną, grzechy i niewiarę. Jednak Pan kocha każdego człowieka. Kocha także Ciebie, dlatego te słowa są Jego wezwaniem. Jest to wezwanie do nawrócenia, do wiary, do radości. Tylko wiara daje sens życiu, daje nadzieję, której tak bardzo potrzebujemy dzisiaj, gdy jesteśmy umęczeni przez różne doświadczenia, grzechy i niedostatek.

 

                Proszę więc każdego z osobna, byś przyszedł do Tego, który prowadzi ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do zbawienia.

 

                Tych, którzy wierzą proszę o modlitwę, a także apostolskie działanie w domach, pośród sąsiadów i znajomych. Mówcie o Chrystusie! Nie bójcie się głosić Tego, w którym jest nasze życie! Proszę Chorych i Cierpiących! Otoczcie modlitwą naszą Parafię, bo Wasza modlitwa potrzebna jest Waszym duszpasterzom, Misjonarzom, którzy będą głosić Słowo Boże i wszystkim, którzy w naszej Parafii oczekują przebaczenia. Proszę Rodziców! Postawcie Chrystusa na pierwszym miejscu w Waszych rodzinach, bo „cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a utracił wiarę” – przypomina Chrystus! Proszę Dzieci i Młodzież! Niech w Waszych sercach nie zginie wiara, bo na Chrystusie, jak na mocnym fundamencie możecie zbudować prawdziwe szczęście i na Nim możecie oprzeć całe swoje życie.

 

                Niech więc czas Misji rozjaśni światło Pana, niech zajaśnieje nadzieja, umocni się wiara i rozpali gorąca miłość!

 

                Polecam Was wszystkich Parafian, Matce Chrystusa. Ona uwierzyła słowu Boga i modli się dzisiaj za nami grzesznymi, abyśmy nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która objawiła się na krzyżu i w zmartwychwstaniu, a bez której życie ludzkie nie ma ani fundamentu ani sensu! W Jej matczyne ręce polecam nasze Misje Parafialne, polecam naszą Parafię i Misjonarzy.

 

                                        Wasz  proboszcz

 

 

Szczegółowy program misji parafialnych został umieszczony w załączniku poniżej.

Dołączone pliki

Kancelaria parafialna

Czynna od poniedziałku do piątku pół godziny po Mszy świętej o godz. 8:00 i 18:00,

z wyjątkiem I piątków miesiąca.

Telefon nr 58 684 79 25

Plan nabożeństw

Niedziele i święta: 
6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem dzieci)
12.30,14:00, 17:30, 20:00

W Drewnianym Kościele Zabytkowym w lipcu i sierpniu o godz. 14:00. W III Niedzielę miesiąca liturgia w języku kaszubskim o godz. 14:00 w kościele parafialnym.

Kaplica MB Fatimskiej w Łyśniewie – 10:00

Dni powszednie:
7:00, 8:00, 18:00,

GODZINA ŚWIĘTA
w każdy czwartek od 19.00-20.00.
- rozpoczęcie Mszą świetą o godz. 18:00, zakończona Mszą św. o godz. 20.00.

Tylko w czwartek przed I piątkiem miesiąca
od godz. 23.00-24.00.
- rozpoczęcie Mszą świetą o godz. 22.00.

Chrzest święty dziecka

Sakrament małżeństwa

Kwestionariusz do pogrzebu